Nieruchomości · Doradztwo · Inwestycje

O firmie
Na rynku od 1990 roku

Firma ADHA rozpoczęła działalność gospodarczą w roku 1990, zaraz po zmianach systemowych w Polsce.

Jednym z głównych założeń firmy było reagowanie na stale zmieniające się potrzeby rynku i szybkie dostosowanie do nich profilu swojej działalności.

Konstytucyjne przywrócenie prawa własności spowodowało potrzebę szybkiego odtworzenie rynku nieruchomości z pełnym wachlarzem usług; zarządzanie, pośrednictwo, wycena, doradztwo itp.

Firma ADHA błyskawicznie zorientowała swój profil działalności na ten segment gospodarki. Już 1993 roku podpisano w USA pierwszą umowę o zarząd i administrację 7 budynkami stanowiącymi własność prywatną o nieuregulowanym w 100% statusie prawnym.

Celem firmy stało się uregulowanie prawa własności tych nieruchomości, odrestaurowanie zrujnowanych budynków i zwiększenie ich rentowności.

Dostrzegając duże zapotrzebowanie na ten rodzaj usług, firma skupiła się głównie na odzyskiwaniu utraconych nieruchomości, poszukiwaniu właścicieli i dokumentów potwierdzających prawa własności, remontowanie, zarząd lub sprzedaż, stosownie do oczekiwań zleceniodawców. Te usługi stanowią do dnia dzisiejszego oś działania firmy.

Z czasem firma rozpoczęła też własną działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości polegająca na zakupie nieruchomości zabudowanych i gruntów, komercjalizacji i dalszej ich odsprzedaży.

Józef Świerk
Założyciel

Józef Świerk jest absolwentem wydziału Mechaniki Politechniki Rzeszowskiej, podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości oraz licencjonowanym Pośrednikiem i Zarządcą Nieruchomości z ukończonymi m.in. kursami CCIM.

Zdobyte kwalifikacje i 40-letnie doświadczenie zawodowe pozwalają mu też zajmować się doradztwem na rynku nieruchomości oraz szacowaniem ryzyka inwestycyjnego w tym segmencie gospodarki.

Józef Świerk jest absolwentem wydziału Mechaniki Politechniki Rzeszowskiej, podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości oraz licencjonowanym Pośrednikiem i Zarządcą Nieruchomości z ukończonymi m.in. kursami CCIM.

Zdobyte kwalifikacje i 40-letnie doświadczenie zawodowe pozwalają mu też zajmować się doradztwem na rynku nieruchomości oraz szacowaniem ryzyka inwestycyjnego w tym segmencie gospodarki.

Oprócz głównego zajęcia polegającego na pomocy w odzyskiwaniu utraconego mienia, zarządzaniu nim czy sprzedaży, zajmuję się też procesem przywracania, przyznawania i poświadczania obywatelstwa polskiego w szczególności osobom posiadającym polskie korzenie.

Z równym powodzeniem prowadzi inwestycje na własny rachunek polegające na zakupie nieruchomości, ich renowacji i zarządzie, bądź dalszej odsprzedaży. Posiada także doświadczenie w komercjalizacji nieruchomości zabudowanych i gruntowych.

Zakres usług
Komercjalizacja nieruchomości
Analiza nieruchomości inwestycyjnych
Obsługa rynku nieruchomości
Odzyskiwanie utraconego mienia żydowskiego oraz wywłaszczonych nieruchomości
Poszukiwania genealogiczne
Regulacja stanów prawnych
Case Study
Przygotowanie nierentownej nieruchomości
pod inwestycję hotelową - Warszawa

Projekt koncepcyjny hotelu w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej realizowany w latach 2008- 2009. Na zakupionej działce zabudowanej pawilonem wpisanym do rejestru zabytków klasy 0.

 

Najpoważniejszymi przeszkodami w procesie uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy były­:

 

Zabudowa działki budynkiem zabytkowym,

Dwupoziomowy parking podziemny na niepewnym geologicznie gruncie,

Wątpliwy stan techniczny ścian nośnych budynków przylegających.

Dla uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy koniecznym było:

 

1. Uzyskanie zgody konserwatora zabytków. Pozytywną decyzje otrzymano w wyniku kompromisu  polegającego na restauracji i zachowaniu zabytkowego pawilonu w planowanej zabudowie.

2. Wykonanie badań geologicznych.

3. Przeprowadzenie badań stanu konstrukcji budynków sąsiednich.

 

Wykonane ekspertyzy geologiczne i konstrukcyjne pozwoliły na zminimalizowanie ryzyka potencjalnych zagrożeń już na etapie koncepcyjnym.

Case Study
Komercjalizacja i podniesienie
wartości nieruchomości - Kraków

W grudniu 1998 roku ADHA zakupiło działkę o pow. 530 m2 położoną w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej, zabudowaną 3-kondygnacyjnym budynkiem z oficyną o pow. użytkowej około 1 000 m2. Budynek mieszkalny z niewielką powierzchnią lokali użytkowych na parterze był zrujnowany. Stopień zużycia budynku wynosił 70% i występowało realne zagrożenie budowlane.

 

Dążąc do zwiększenia rentowności obiektu przeprowadzono:

• prace remontowe całego obiektu,

• adaptację strychów na lokale użytkowo-mieszkalne,

• powiększenie powierzchni piwnic i pogłębienie w celu przystosowania ich na lokal gastronomiczny,

• rozbudowę  parter, zwiększając powierzchnię komercyjną,

• zawarto długoterminowe, rynkowe umowy najmu, utrzymując zaledwie 5% poziom pustostanu.

 

Rezultatem powyższych działań był wzrost wartości rynkowej przedmiotowego obiektu z kwoty 1 200 000 zł w roku 1999 do 13 500 000 zł w roku 2013.